Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnAngelica Svensson
PartiV
ValkretsSkåne södra
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Är delvis emot
Kommentar

Kristendomen med dess värdegrund har spelat stor roll för Sveriges historia men jag anser inte att det är något vi bör sträva efter att förstärka.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
Kommentar

Ungdomsverksamhet ska kunna innefatta diskussioner om religion, däremot ska bidrag till dessa dras in om det finns någon slags tvång för ungdomarna att delta i den verksamheten.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är delvis emot
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller helt med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Håller delvis med
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är delvis emot
Kommentar

Jag är för en utbyggd föräldraförsäkring, men inte exempelvis vårdnadsbidrag.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller helt med
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Vill ej svara
Kommentar

Det är viktigt att Sverige ger bistånd till de otroligt utsatta palestinska områdena. Påståendet att palestinska administrationen avlönar terrorister visar på en världsbild jag inte delar.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller helt med
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller delvis med
Kommentar

Man ska kunna gå i skolan utan att behöva delta i religiösa cermonier men kunna göra studiebesök i kyrkan som en del av undervisningen.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är delvis emot
Kommentar

Ingen ska känna sig exkluderad att delta i avslutningar pga religiös tro.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Är delvis emot