Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnAdam Jansson
PartiKD
ValkretsBlekinge
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Vi måste våga bejaka att vårt samhälle ör byggt av vissa goda traditioner och på en värdegrund som bottnar i den kristna etiken.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Människors rätt att slippa religiösa budskap i sitt hem måste gå före andras rätt att pådyvla av vissa icke önskade budskap.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
Kommentar

Sålänge man håller sig till demokratiska värderingar är inte konfessionella inslag något problem.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
Kommentar

Sålänge familjeåterföreningen sker begränsat. Dvs självklart ska minderåriga barn få komma hit om föräldrarna är här.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

En högst aktuell fråga med tanke på att många lantbrukare går på knäna. Självförsörjningen är viktig både för det inhemska lantbruket och i händelse av kris och krig.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller delvis med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Det måste alltid vara upp til föräldrarna själva att fördela föräldraförsäkringen såsom blir bäst för den enskilda familjen.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Ingen uppfattning
Kommentar

Den juridiska delen av vigseln borde ligga hos staten. Den ceremoniella har jag ingen åsikt kring.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller delvis med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller delvis med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller delvis med
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Höga krav på djurhållning bör ställas men importen bör inte förbjudas bara för att den är kosher.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med