Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnÅsa Gyberg Karlsson
PartiV
ValkretsBlekinge
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Ingen uppfattning
Kommentar

Det grundläggande i ett samhälle bör vara en humanistisk människosyn , där alla har samma värde oavsett vem hen är, vilken position hen har, vilken religion eller var hen kommer ifrån.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är helt emot
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller delvis med
Kommentar

Det är bra med fler pappamånader, men vi ser hellre en föräldraförsäkring som dekas jämt mellan föräldrarna.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Det borde även vara möjligt att åtala de personer som köper sex utomlands.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller helt med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är helt emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att ha rätt till sin kropp och sin hälsa. Men inte en grundläggande mänsklig rättighet att få jobba med ett specifikt jobb.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller helt med
Kommentar

Är en fråga om vård på lika villkor.
OBS! Upptäckten av en kromosomvariation betyder inte per automatik val av abort, det kan också innebära att föräldrar och vård/omsorg får möjlighet att förbereda sig för att bättre ta hand om det barn som föds med kromosomvariation.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Vill ej svara
Kommentar

Biståndet till Palestina ÄR redan villkorat och innehåller bl.a. ömsesidiga åtagande att verka för demokratisering och ökad respekt för såväl mänskliga rättigheter som jämställdhet. Ett problem som inte lyfts i frågan är de biståndsfinansierade byggnader och projekt som Israel har förstört - här har flera aktörer reagerat bl.a. Human Right Watch.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är delvis emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
Kommentar

Vänsterpartiet ställer krav på att den mat som importeras ska uppfylla våra lagar och regler, som att uppfylla svensk djurskyddslag. Det gäller alla typer av kött- och mjölkprodukter.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller helt med
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är helt emot
Kommentar

Skolavslutningen är en del av skolan och eftersom Vänsterpartiet inte anser att skolans utbildning ska innehålla konfessionella inslag bör detta gälla även skolavslutningen. Vi har dock inga användningar mot "Den blomstertid nu kommer", eftersom den är en sång som blivit en tradition som betonar sommaren.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med