Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnGusten Mårtensson
PartiC
ValkretsKronoberg
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller delvis med
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Beslut bör tas lokalt från fall till fall med hänsyn till lokala förutsättningar.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Är delvis emot
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller delvis med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Ingen uppfattning
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är delvis emot
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Ingen uppfattning
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Ingen uppfattning
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Håller delvis med
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller delvis med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller delvis med
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Ingen uppfattning
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Ingen uppfattning
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller helt med
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller delvis med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är delvis emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är delvis emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Är helt emot