Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBerit Krantz
PartiL
ValkretsGöteborg stad, Göteborg
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller delvis med
Kommentar

Det kristna kärleksbudskapet borde praktiseras mer.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller delvis med
Kommentar

Signaler som t ex kyrkklockor är OK men inte att man ropar ut budskap.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Är delvis emot
Kommentar

Beror på utformning och när och hur det genomförs

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
Kommentar

Får avgöras från fall till fall

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är delvis emot
Kommentar

Det är ju valfritt om och vad man vill ge.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Om krisen kommer är det bra.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
Kommentar

Viktigt för många

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Barnen blir splittrade när det är för många barn

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Ingen uppfattning
Kommentar

Tre är OK men sen ska familjen bestämma själv

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Man ska inte kunna handla med människor

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Ingen uppfattning
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Ingen uppfattning
Kommentar

Var lyhörd för barnens upptäckarlust

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
Kommentar

Vigslar ingår i ämbetsutövningen.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är delvis emot
Kommentar

Beror på familjens förhållanden

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Ingår i jobbet

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
Kommentar

Man måste uppnått en viss mognadsgrad för att förstå

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är delvis emot
Kommentar

Då är man innne på en farlig väg, att sortera människor men kan behövas i speciella fall

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
Kommentar

Ser ingen anledning

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är helt emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller delvis med
Kommentar

Skolan ska undervisa om dem men inte använda dem.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller delvis med
Kommentar

Vi ska inte starta nya

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Se ovan

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller delvis med