Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnKarin Helmersson
PartiC
ValkretsKalmar
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller delvis med
Kommentar

Håller delvis med, en grund i vårt samhälle och en del av vår kultur, samtidigt som det finns plats för fler livsåskådningar.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

För mig får man i ett öppet samhälle kalla till bön.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Väldigt viktig fråga!

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

En större självförsörjande grad än idag.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Vill ej svara
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Är delvis emot
Kommentar

Kommunerna är bäst på att organisera detta. Men det klart att det finns ett tak.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller delvis med
Kommentar

Dagens pappamånader tycker jag är bra, men jag vill inte utöka.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller delvis med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är delvis emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Vill ej svara
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Vill ej svara
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Vill ej svara
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Vill ej svara
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Vill ej svara
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Vill ej svara
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller delvis med
Kommentar

Så är det på många ställen idag och det tycker jag är bra.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Vill ej svara
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Vill ej svara
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Är helt emot
Kommentar

Politiska grupper som vill delta i ett val måste kunna göra det.