Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnChristina Östberg
PartiSD
ValkretsGävleborg
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Ingen uppfattning
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller delvis med
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller helt med
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Ingen uppfattning
Kommentar

Det är en svår fråga att svara på. Har flera frågor som jag behöver få svar på innan jag kan svara helt ja eller nej men att man på sikt bör införa någon form av dödshjälp är jag svagt positiv till.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Ingen uppfattning
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är helt emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Håller delvis med
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är delvis emot
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Vi ska ha god ordning och reda och tillsyn över att alla skolor i landet håller sig till läroplanen och håller en god kvalitet, det gäller såväl offentliga som friskolor. Varken konfessionella, eller icke-konfessionella skolor ska tillåtas spåra ur. Därför har vi föreslagit en tillfällig paus av nyetablering till dess att nytt regelverk är på plats.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Vi har föreslagit en tillfällig paus av nyetablering till dess att nytt regelverk är på plats.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller delvis med