Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBrittis Benzler
PartiV
ValkretsGotland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Är delvis emot
Kommentar

Kristna humanistiska värderingarna är ger viktiga bidrag till samhället och jag ser gärna att de får större spridning. Men jag är ateist och ser inget egenvärde i att kristendomen förstärks i samhället.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Böneutrop ska tillåtas utifrån vanliga regler om buller mm, (jmf glassbilen). Bor själv bredvid en kyrka där klockan ringer morgon och kväll det stör inte mej, och troligen inte heller andra.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är helt emot
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

De livsmedel som går att producera här ska produceras och förädlas i Sverige. Viktigt också med produktion av mjölk, grönsaker, kött,rotfrukter, bröd mm i stora delar av Sverige både ur sårbarhetssynpunkt och för att undvika långa transporter. Jag gillar kaffe och choklad och tycker därför att en viss import är bra.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller delvis med
Kommentar

Viktigt att barnen inte vistas i för stora grupper, men barn per avdelning är inte alltid ett bra mått. Tex små förskolor på landsbygden behöver kunna erbjuda plats åt alla barn, då får man istället ha arbetssätt som gör att barnen inte är i stora grupper.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller helt med
Kommentar

Det är viktigt att alla barn får och ser många möjligheter för framtiden. Att förskolan arbetar med att motverka traditionella könsroller ger barnen fler möjligheter till lek, val av kompisar och inför framtida studie och yrkesval.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Ingen uppfattning
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
Kommentar

Så länge det finns en koppling mellan staten och kyrkan ska svenska kyrkans präster och pastorer inte kunna neka vigsel av samkönade par.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är helt emot
Kommentar

Ett ekonomiskt stöd, typ det tidigare vårdnadsbidraget har visat sej leda till att många barn som skulle haft nytta och glädje av förskolan för till exempel språkträning eller stimulans inte gått i förskola, och det är inte bra för barnen.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Ingen uppfattning
Kommentar

Svår fråga har inte funderat tillräckligt för att ha en åsikt.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Vill ej svara
Kommentar

Tycker frågan är konstig, en graviditet kan väl vara önskad men att man ändå väljer att genomgå KUB-test och även att göra abort.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Är helt emot
Kommentar

Bistånd till Palestina ska ges på samma grund och med samma villkor som till andra länder. Svensk bistånd ska alltid gynna demokrati och mänskliga rättigheter.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är helt emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller helt med
Kommentar

Och det ska gälla alla skolor, jag är motståndare till religiösa privatskolor. Men det är viktigt att undervisa om religioner och om etiska frågor.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är delvis emot
Kommentar

Det är i allmänhet bättre att ha avslutningar på annan plats än i en kyrka. Att sjunga någon psalm på skolavslutningen är helt ok, även psalmer kan vara en del av kulturarvet. Vissa skolor har tradition av att ha avslutning i kyrkan och ser den som en del av hembygden det är ok om man utformar avslutningen på ett sådant sätt att alla elever och föräldrar känner sej välkomna.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Ingen uppfattning