Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnÅsa Hartzell
PartiM
ValkretsGöteborg
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Böneutrop via en app ligger mer i tiden.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Är helt emot
Kommentar

Tycker inte religiösa inslag hör hemma i skolan som skall vara fri från påverkan.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
Kommentar

Om den i Sverige boende kan försörja sin familj.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Ingen uppfattning
Kommentar

Tycker vi skall arbeta mot bidrag o avdrag i den mån det går och behålla mer av vår inkomst som vi fritt kan förfoga över, inom lagens gränser.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Också viktigt att minimera antalet transporter, där kan Danmark vara närmare än Arjeplog.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller delvis med
Kommentar

Men får inte riskeras att blandas ihop med det medicinska.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller delvis med
Kommentar

Du får de politiker du röstar på!

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är delvis emot
Kommentar

Viktigast att familjen själv får välja.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är delvis emot
Kommentar

Viss forskning behövs och jag vet ej hur stora anslagen eller behovet är.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är delvis emot
Kommentar

Låt barnen fritt få välja vad de vill göra utan påverkan från andra.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Då kan du välja att inte gifta dig.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Ingen uppfattning
Kommentar

Detta är en fråga för medlemmarna i kyrkan.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller delvis med
Kommentar

Finns bra o dåliga resultat av detta.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Ingen uppfattning
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Ingen uppfattning
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
Kommentar

Vet ej inte tillräckligt.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
Kommentar

Alla bidrag skall villkoras.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är delvis emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller helt med
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
Kommentar

Ja detta faller inte under utbildning utan under tradition.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Det kan dock vara en religiös ägare till skolan.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med