Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnEva-Britt Sjöberg
PartiKD
ValkretsÖstergötland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
Kommentar

Det beror på vad det är för konfessionella inslag. Vi ska inte stödja verksamheter som uppmunrar till terrorism och extremism.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Det är svårt att komma igång med sin integration om man inte vet om ens närmaste familj får komma hit. För att göra det möjligt att återinföra kan vi behöva öka kraven, exempelvis i vissa fall försörjningskrav.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Det kan vara ett bra sätt att uppmuntra generositet.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
Kommentar

Man föds till antingen kvinna eller man därför räcker det med två juridiska kön.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Små barngrupper är mycket viktigt för barn. Jag är positiv till ett lagförslag som innebär max 12 barn i de yngre åldrarna. En lag skulle göra så att kommuner inte kan välja om man ska satsa på. Indre barngrupper eller nåt annat.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Jag anser att föräldrar ska ha förtroendet att själva bestämma hur man fördelar sina föräldradagar. Jämställdhet är viktigt men hur man fördelar föräldradagarna är inte det som avgör hur jämställt ett förhållande är.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
Kommentar

Det finnas annan forskning som är viktigare att satsa medel på

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Förskolan viktigaste uppgift måste vara att stödja barn till att bli trygga individer som vågar vara som de är, inte att styra barnen till ett neutrum.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Allra bäst vore en civil registrering för alla par och att de sedan själva kan sammanvigas i valfritt religiöst eller civilt sammanhang.
Jag anser att präster och pastorer ska ha full rätt att välja vilka par de vill viga oberoende av parens konstallationer. Det kan finnas andra anledningar till att hen inte vill sammanviga vissa par.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller helt med
Kommentar

Abortgränsen behöver ses över så att man inte aborterar barn som kan räddas nu när vården utvecklats.
Och för att minska antalet aborter behöver vi arbeta preventivt för att förhindra oönskade graviditeter och för att ge stöd till kvinnor så att fler kan behålla sina barn.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är helt emot
Kommentar

Att ”rensa ut” barn med kromosomförändringar känns inte etiskt rätt därför är jag tveksam till dessa tester.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

Jerusalem är Israels huvudstad och det anser jag att Sverige ska erkänna.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller helt med
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
Kommentar

Så länge det konfessionella delen inte förhindrar jämlikhet och inkludering i svenska samhället är inte konfessionella inslag något problem.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Konfessionella skolor ska följas upp på samma sätt som övriga skolor. Det är kvaliten som ska avgöra om en skola ska få finnas inte dess inriktning.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med
Kommentar

Låt de som är aktiva i svenska kyrka få styra sin kyrka utan politisering av frågorna.