Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnTuve Skånberg
PartiKD
ValkretsSkåne norra och östra, Skåne västra
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Detta är en hjärtefråga för mig. Hela val lagstiftning, kultur, historia vilar på den kristna värdegrunden.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Ja, institutionaliserade och återkommande böneutrop som når in i människors privata hem ska förbjudas.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
Kommentar

Självklar ska tex kyrkor och samfund få ha konfessionella inslag i barn- och ungdomsverksamhet, och ändå ha fullt statligt och kommunalt stöd och bidrag!

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Ja, något annat vore inhumant. Sverige har dessutom förbundit sig att garantera att familjer, föräldrar och barn, ska kunna återförenas.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Ja, avdragsrätt för gåvor finns i alla länder i vår omgivning. Det skulle betyda att det blev mer gåvor till ideella ändamål.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Ja, Sverige måste vara självförsörjande på livsmedel för att kunna hålla ut i en kris eller krig.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
Kommentar

Nej, det räcker med de två kön som faktiskt finns. De människor som har en psykiatrisk diagnos med könsdysfori, och upplever sig leva i en kropp med fel kön, erbjuder vården möjlighet till könskorrigeringen. Dessa är inte hjälpta av ett kön ”mitt emellan”.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Ja, ett maxtak på högst 12 barn, så som KD föreslår.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Nej, pappamånaderna bör helt tas bort, så att mammor och pappor fritt kan dela föräldraförsäkringens månader mellan sig, eller annan närstående.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Nej, den ska fortsätta finnas. Sexköp ska också i fortsättningen vara förbjudet.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
Kommentar

Ja, genusforskningen har ett dåligt vetenskapligt akribi, och bör avvecklas,

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Nej, förskolan ska låta flickor vara flickor och pojkar vara pojkar, utan att styra deras val av lek och leksaker,

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Nej, polygami ska vara helt förbjudet, och även om ett polygamt äktenskap har ingåtts utomlands ska det inte gälla i Sverige.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Ja, präster och pastorer måste ha rätt att neka att viga homosexuella.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Ja, föräldrar ska ha rätt att vara föräldralediga med särskild ersättning till barnet fyllt tre år.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
Kommentar

Ja, det måste finnas en samvetsfrihet för vårdpersonal, i enlighet med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller helt med
Kommentar

Ja, sänk gränsen för abort, så att inte sena aborter utförs. Inga aborter efter vecka 18.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
Kommentar

Nej, ingen aktiv dödshjälp ska någonsin vara tillåten.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är helt emot
Kommentar

Nej, KUB-testet utförs för att diagnosticera fel hos fostret, såsom Downs syndrom, och vara grund för abort. Det är däremot nödvändigt att ge stöd och om möjligt behandling när ett fel hos barnet blivit diagnosticerat.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

Ja, Sverige bör erkänna Jerusalem som Israels faktiska huvudstad, och flytta sin ambassad dit. Jag har upprepade gånger motionerat om detta i riksdagen.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
Kommentar

Ja, biståndet till den palestinska myndigheten skall frysas till dess allt direkt eller indirekt stöd till terrorism upphör.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller helt med
Kommentar

Ja, religionsfriheten kräver att manlig omskärelse ska få utföras på pojkar.

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Nej, religionsfriheten kräver att koschermat finns tillgänglig och kan importeras.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
Kommentar

Nej, konfessionella inslag måste få finnas inom ramen för hela skolans utbildning, inte minst i kristna skolor.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
Kommentar

Ja, skolavslutningar i kyrkor med psalmsång, bön och välsignelsen ska vara tillåtna.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Nej, konfessionella skolor måste vara tillåtna, i enlighet med Europakonventionen.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Nej, det tillhör föräldrarätten att få sätta sitt barn i en konfessionell skola enligt Europakonventionen.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med
Kommentar

Svenska kyrkan är skild från staten, och politiska partier har därför inget berättigande i kyrkovalet.