Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBjörn Brändewall
PartiL
ValkretsKalmar
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Vill ej svara
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Det finns så mycket som är dåligt med böneutrop. Men alla ansökningar om offentliga förkunnanden måste bedömas från fall till fall, precis som när politiska partier vill förmedla budskap i högtalare. Yttrandefriheten måste vara lika för alla.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
Kommentar

Undantaget är verksamhet som har obligatorisk närvaro, som grundskolan. Skolan ska lära ut om religion, men inte förkunna den.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Sverige behöver bli mer självförsörjande för att kunna klara sig i en krissituation. Men i grunden är det bra att vår produktion och handel av livsmedel är globaliserad, det ger effektivare produktion och tätare samarbeten mellan länder, vilket är en garant för fred.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Vill ej svara
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller delvis med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Håller helt med
Kommentar

Sexköpslagen stiftades under protester från sexarbetarna själva. De har fått en mer utsatt situation, och samhällets insyn har minskat. Det skapar inte trygghet.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller helt med
Kommentar

Förskolan ska motverka alla könsroller som omgivningen försöker stöpa barnen i, vare sig de är "traditionella" eller inte. Var och en ska själv få välja sin väg, utan att hindras eller stigmatiseras för att ens livsval inte matchar omgivningens förväntningar på ett visst kön.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Håller helt med
Kommentar

Polyamorösa förhållanden existerar och har alltid existerat, vare sig vi gillar det eller inte. En del under jämställda och respektfulla förhållanden (som staten inte ska ha synpunkter på), andra under mycket ojämställda. Men så länge det tvingas ske i det fördolda kan det bli väldigt rättsosäkert. Jag vill inte att t ex "den andra frun" ska stå utblottad och helt utan rättigheter om maken avlider. Därför behöver det regleras.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
Kommentar

En vigsel är något man förrättar på statens mandat. Då ska man förhålla sig till hur lagen ser ut, och den säger att samkönade har rätt bli vigda, och att diskriminering är förbjudet. Om man inte är redo att respektera dessa lagar, ska man inte heller viga. Religiösa samfund är fria att hålla vilka ceremonier de vill, men det juridiskt bindande kan man gå till en vigselförrättare för. Jag har själv förrättat borgerliga vigslar där paret sedan tänker gå till en präst för själva ceremonin och festen.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är helt emot
Kommentar

Det räcker med föräldraförsäkringen.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Vill man inte utföra aborter, ska man inte söka sig till just det yrke som utför aborter.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller helt med
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller delvis med
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Ingen uppfattning
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är delvis emot
Kommentar

Omskärelse ska enbart utföras på minderåriga om det finns medicinska skäl för det. Varje människa ska ha rätt att själv välja sin väg i livet; det innefattar även rätten till den egna kroppen. Irreversibla, riskfyllda och icke-medicinskt motiverade ingrepp måste vara var och ens eget beslut, att tas i myndig ålder.

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller helt med
Kommentar

Skolan ska vara barnets fristad från religiös påverkan.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är delvis emot
Kommentar

Sveriges kyrkobyggnader underhålls för mångmiljonbelopp från våra skattepengar årligen. En rimlig motprestation från kyrkans del kan vara att skolor får använda den som samlingslokal en dag om året. En präst kan vara där som guide och konferencier, men inte predika.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Skolan ska vara barnets fristad från religiös påverkan.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Skolan ska vara barnets fristad från religiös påverkan.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Ingen uppfattning
Kommentar

Jag tänker inte diktera hur en privat organisation väljer att organisera sin interndemokrati. Med det sagt, känns det som en konstig ordning att ett parti ställer upp i internval i en sådan organisation, när alla partiets medlemmar inte är medlemmar i organisationen.