Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnMattias Timander
PartiC
ValkretsNorrbotten
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller delvis med
Kommentar

Flera av de kristna värderingarna är av kulturell och inte politisk betydelse, dock inte för att de är just kristna.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Detta bör vara upp till Polisen att bedöma från fall till fall, som det är redan i dag.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Detta är en prioriterad fråga för mig, att föräldrar ska kunna träffa sina barn igen.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Ingen uppfattning
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
Kommentar

Ja, på sikt är det önskvärt att kunna slippa välja mellan de två juridiska könsidentiteterna som finns idag, alternativt att helt avskaffa juridiskt kön.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Är delvis emot
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Håller delvis med
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller delvis med
Kommentar

Förskolans verksamhet bör vara normkritisk, men att "aktivt motverka" är fel begrepp.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Håller delvis med
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
Kommentar

Vigselrätten är en sorts myndighetsutövning, därför måste också vigselförrättare respektera svensk lag.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är delvis emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller helt med
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är delvis emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller delvis med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller delvis med
Kommentar

Jag anser inte att nu gällande lag bör ändras här.

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är delvis emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är delvis emot
Kommentar

Jag anser inte att lagen bör ändras på detta område.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Ingen uppfattning
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Är delvis emot