Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBirgitta Pettersson
PartiMP
ValkretsDalarna
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller delvis med
Kommentar

Alla människors lika värde är det jag syftar på i kristen värdegrund.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Böneutrop skall bedömas som andra utrop i högtalare vad avser störningar för omgivningen.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
Kommentar

Bedömningen blir svår om vad som skall tillåtas.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Familjeåterförening är grundläggande för medmänsklighet

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Ingen uppfattning
Kommentar

Kan ej bedöma konsekvenserna

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Mat är livsnödvändigt och det skapar även arbete.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller delvis med
Kommentar

Antalet barn skall bestämmas utifrån barnens behov och omgivningens förutsättningar. Politik kan och ska inte detaljstyra sånt som ändras över tid. Barns behov har förändrats över tid.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
Kommentar

När många män är hemma med små barn kan det ske en positiv förändring för både människor och samhälle. Det handlar om väldigt få månader i en människas liv som staten vill påverka.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Även om den är tandlös så visar den en viktig viljeinriktning

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Könsrollerna påverkar oss mer än vad vi tror oss veta. Forskning om både män och kvinnors roller kan förklara och utveckla våra beteenden

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller delvis med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är delvis emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
Kommentar

Avser väl svenska stadskyrkan?!

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är helt emot
Kommentar

Tyvärr en kvinnofälla. Om du vill vara hemma längre så kan det lösas på individnivå

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Abort är ett kirurgiskt/medicinskt ingrepp och skall inte särbehandlas i vården.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller delvis med
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
Kommentar

KUB test kan väl inte förhindra oönskade graviditeter?!

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Ingen uppfattning
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Ingen uppfattning
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Ingen uppfattning
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är delvis emot
Kommentar

Dessa skolor skulle bidra till segregationen oavsett driftform.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är helt emot
Kommentar

Alla barn i en skola ska delta i avslutningen

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Segregationen skulle bestå och troligen öka om dessa skolor ökar i antal

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Se svar ovan

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Ingen uppfattning
Kommentar

Vem skulle ställa upp?