Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnAmanda Agestav
PartiKD
ValkretsVästmanland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Ett samhälle utan värderingar krackelerar.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Vi måste värna det offentliga rummet. Idag finns modern teknik via appar som kan kalla till bön.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
Kommentar

Små barn ska inte separeras från sina föräldrar.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Tror inte att vi kommer kunna vara helt självförsörjande men graden måste definitivt öka.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
Kommentar

Se på Nepal hur negativt det har blivit för människor idag. Det vill jag inte ha i Sverige.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Små barn mår bäst av att inte ha för många kontaktytor.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Föräldrar ska själva få bestämma

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Det är viktigt att den finns kvar för kvinnornas skull.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är delvis emot
Kommentar

Frågan är inte svartvit. Det bör bedrivas genusforskning men inte på det sätt som görs idag.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är delvis emot
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller delvis med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är delvis emot
Kommentar

En abort är aldrig fri. Orsaken till att kvinnor mer eller mindre tvingas genomgå ett sådant ingrepp beror på att män inte tagit sitt ansvar fullt ut. Det finns preventivmedel.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
Kommentar

Frågan är felaktigt ställd. Du förhindrar inte en oönskad graviditet med ett kubtest.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är helt emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller delvis med