Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnJessika Spångberg
PartiV
ValkretsJämtland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Är helt emot
Kommentar

Vi ska ha ett sekulariserat samhälle som bygger värderingar på förnuft och emapit, inte religiösa dogmer. Sedan är det viktigt att bevara kulturarv som kyrkor och andra historiska saker, liksom att värna religionsfriheten.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Det ska följa de regler som finns för buller och störning.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Är delvis emot
Kommentar

Måste ses i sitt sammanhang, beroende på verksamhet och utformning. Klart att religiösa samfund kan få bidrag för barn- och ungdomsverksamhet, men i princip anser jag att föreningslivet för barn- och unga inte ska präglas av eller ha inslag av religion.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Självklart.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är delvis emot
Kommentar

Tror mer på verksamhetsbidrag och finansiering via skattesedln än på välgörenhet.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Är delvis emot
Kommentar

Kommer aldrig att vara självförsörjande och det är inget mål men vi bör sträva efter mer lokalproducerat mm.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
Kommentar

Självklart

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Vad är det för en fråga? Ska ni fråga om anslagen till matematikforskning, idrottsforskning, statsvetenskap eller sociologi ska avskaffas med? Känns som att det är sd som utformat frågorna. Hur kan detta och muslimiska böneutrop anses som de stora politiska frågorna? Sorgligt.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller helt med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Ingen uppfattning
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är delvis emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Man ska utföra de arbetsuppgifter som är central i yrket och att hjälpa kvinnor med abort är en sådan inom vården. Jag kan inte vara bussförare och vägra köra till Krokom.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är delvis emot
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller delvis med
Kommentar

Det ska följa de ramar för bistånd som finns.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Ingen uppfattning
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Så länge det följer de regler som finns om djurskydd och anna så ser jag Inga problem med det.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller helt med
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är helt emot
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller delvis med
Kommentar

I alla fall grundskola.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller delvis med
Kommentar

Se ovan.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Ingen uppfattning