Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnMartina Johansson
PartiC
ValkretsSörmland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Ingen uppfattning
Kommentar

Den kristna värdegrunden är det som format det Sverige vi har idag, men vi har även de senaste åren utvecklat dem friare från religonens inverkan. Jag vill att vi fortsätter att utveckla Sverige tillsammans vi som bor här idag. För mig utgår det från dagens värdegrund. Alla människors lika rätt och värde, fri att leva sitt liv och fri att uttrycka sin åsikt.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Ingen uppfattning
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
Kommentar

De som tar emot offentliga medel ska följa svensk lag, skollag, läroplan, hälsosjukvårdslag, socialtjänstlag osv. Så länge man följer det regelverket är det okej med konfessionella inslag.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Familjeåterförening för oss är två vuxna och minderåriga barn som är berörda.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Ideella organisationer kan bidra på ett positivt sätt till samhället genom sitt engagemang för andra människor. Vi behöver ett rikt föreningsliv och civilsamhälle.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Tror inte vi kan nå 100% självförsörjningsgrad och det är bra med en öppen marknad. Idag är svensk livsmedelsproduktion många gånger bättre än andra länders när det gäller lite antibiotikaanvändning och lite bekämpningsmedel. Dock behöver det öka rejält om vi ska klara oss vid en ev kris i framtiden.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller delvis med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Är delvis emot
Kommentar

Det går inte sätta något maxtak utan det handlar om lokalernas utformning, antalet vuxna och det enskilda barnets behov.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller delvis med
Kommentar

Bra att några månader är styrda till den ena föräldern, men jag vill inte att de ska bli fler. Det är upp till familjen hur de vill styra sin föräldrarledighet. jag litar till att man gör det bästa valet för familjen.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Ingen uppfattning
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller helt med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Ingen uppfattning
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
Kommentar

Alla människor har rätt att välja vem de vill leva med. Och har man rätt att myndighetsöva vigsel så måste svensk lag gälla.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Alla människor ska få den vård och behandling som är tillåten enligt svensk lag.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Ingen uppfattning
Kommentar

En mycket svår fråga som jag ännu inte har tagit ställning till.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Ingen uppfattning
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Ingen uppfattning
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Ingen uppfattning
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Ingen uppfattning
Kommentar

så länge man följer svensk lag, skollag och läroplan är det inte ett hinder.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller delvis med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Ingen uppfattning
Kommentar

Se tidigare svar om att följa svensk lag osv.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Ingen uppfattning