Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnPenilla Gunther
PartiKD
ValkretsVästra Götaland norra
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Vi ska öka medvetenheten i samhället vart våra lagar i grunden kommer ifrån, och som även blivit en viktig del av vår kultur.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

I offentlig miljö bör det inte tillåtas per automatik, det finns lokal ordningsstadga där det bör prövas. Finns även ny teknik genom till ex appar i mobilen för att få del av detta.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Ja i största möjliga mån. Det vi själva inte kan producera bör om möjligt importeras från länder nära Sverige, eller inom EU.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Ja vi säger max 12 barn per grupp, särskilt i småbarnsgrupper.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är delvis emot
Kommentar

Jag hoppas att föräldrar ska känna lika stort ansvar för sina barn och vilja vara med dem, men vet också att ibland går det inte dela lika.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Däremot kan den behöva ses över eftersom handeln ändrats via nya sätt att både köpa och sälja.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är delvis emot
Kommentar

Såklart viktigt med genusforskning - däremot bör man som med all forskning använda den klokt.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller delvis med
Kommentar

Barn brukar kunna välja lekar och leksaker själva, men genom att visa på att både flickor och pojkar kan göra samma saker, kan man få större självförtroende att kunna välja annat än det man har hemma.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Har hela tiden tyckt att en återgång till tidigare ordning, där de som ville gifta sig i annat än Svenska Kyrkan, fick gifta sig först borgerligt., vore en god idé. Tycker det borde vara så för alla.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Barnomsorgspengen bör nyttjas bättre för att kunna välja om man vill vara hemma med sitt barn, låta en närstående vara det eller välja förskola eller dagbarnvårdare.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är delvis emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller delvis med
Kommentar

Lagen bör ses över med tanke på att mycket små babies kan räddas tidigare än förut.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är delvis emot
Kommentar

Det måste noga utredas vilka etiska konsekvenser det kan ge.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Ingen uppfattning
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är helt emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Har svårt att se att viss mat ska förbjudas om det inte uppenbarligen strider mot de livsmedelslagar som finns.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
Kommentar

Oavsett religionsinriktning, bör skolan vila på svensk lagstiftning där den kristna värdegrunden är vital för undervisningen.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Inget barn ska tvingas in i ett formellt religiöst sammanhang som skolan är.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med