Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnClas Rosander
PartiMP
ValkretsHalland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Är delvis emot
Kommentar

Om det är förvaltartanken så ja. Vi ska värna alla människor, djur och växter.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är delvis emot
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Ingen uppfattning
Kommentar

Svårt med en sådan allmän fråga.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är helt emot
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Vi behöver odla mat på ett hållbart sätt. Så som vi odlar nu ensidigt och med gifter fördärvar möjligheten för framtiden.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller delvis med
Kommentar

Behöver vi kön

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller delvis med
Kommentar

Vi ska ge personalen bra förutsättningar dom är duktiga. Politiken ska ha många sätt att ha god kvalitet i förskolan

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är helt emot
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Vill ej svara
Kommentar

Viktigt att nästa generation blir smartare än oss. Frågan ni ställer sitter fast i gamla föreställningar er fråga hindrar utveckling. Förskolan ska utveckla barnen.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är helt emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller delvis med
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är helt emot
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Är delvis emot
Kommentar

Vi ska alltid ställa krav.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är delvis emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller delvis med
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Är delvis emot
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller delvis med
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med