Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnLennart Sacrédeus
PartiKD
ValkretsDalarna
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Der ingår inte i religionsfriheten att systematiskt ha rätt till att proklamera med högtalare ett budskap, tillika på ett främmande språk, i det offentliga rummet.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Föräldrarnas självbestämmanderätt.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Föräldrarrätten skall respekteras.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Äktenskapet är per definition en livslång monogam förening mellan en man och en kvinna.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Avgörs inom varje kristet samfund.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Handlar om ekonomisk rättvisa.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
Kommentar

Sverige skall följa omvärlden.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller helt med
Kommentar

Ett steg mot nollvisionen för fosterfördrivningar.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
Kommentar

Sverige skall stå för en livets kultur.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är helt emot
Kommentar

Allas lika, unika, absoluta och okränkbara människovärde.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller helt med
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med