Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBo Brännström
PartiL
ValkretsDalarna
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller delvis med
Kommentar

Vi är en del av den grekisk/judiska kulturkretsen varur kristendomen utvecklats.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Ingen uppfattning
Kommentar

Jag har inte funderat färdigt på frågan

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller delvis med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Är delvis emot
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Är delvis emot
Kommentar

Det beror barngruppen, det måste vara flexibelt

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Håller helt med
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är delvis emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är delvis emot
Kommentar

Även om stolligheter är vanliga i akademin bör den vara fri

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller delvis med
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Ingen uppfattning
Kommentar

Det beror på, men visst bör det finnas juridiska möjligheter att registrera ett sådant förhållande

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är delvis emot
Kommentar

Svenska kyrkan viger.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är delvis emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
Kommentar

Har man valt att jobba i sjukvården så följer man svensk lag

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
Kommentar

De regler vi har är bra.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller delvis med
Kommentar

Över sin kropp är människan suverän.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller delvis med
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Är delvis emot
Kommentar

Området behöver inte fler konflikter

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller delvis med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är delvis emot
Kommentar

Religiös stollighet

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är delvis emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller delvis med
Kommentar

Skolan bör vara sekulär men vill man börja tidigare för morgonbön så ok.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Håller delvis med
Kommentar

Vi behöver i alla fall inte fler

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller delvis med