Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnSara Skyttedal
PartiKD
ValkretsÖstergötland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Det som behövs nu är inte någon svepande normkritik, utan att vi stärker goda normer. Den kristna värdegrunden gör oss bättre rustade att möta samhällsutmaningarna.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Är delvis emot
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Max 12 barn i småbarnsgrupperna. Dessutom borde vi införa en Dagmammegaranti som säkrar tillgången på familjedaghem.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Det borde vara helt fritt för föräldrarna att dela upp mellan sig som det passar dem.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
Kommentar

Vår tids pseudovetenskap.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Förskolan borde uppmuntra barn att göra de val de själva vill. Oavsett om de bryter mot eller bejakar könsnormerna.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Giftemål i lagens mening bör vara civilrättsligt och lika för alla. Hur religiösa samfund definierar äktenskap borde vara upp till dem.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Vi vill införa en barnomsorgspeng som man får använda fritt. Även för omsorg av egna barn.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller delvis med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Vill ej svara
Kommentar

Vi behöver minska antalet aborter i Sverige, men jag tror inte veckogränsen nödvändigtvis är verktyget för det.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
Kommentar

Frågan är märkligt formulerad. KUB-testens resultat är också något som fyller en viktig funktion för blivande föräldrar på att förbereda sig för föräldraskapet. Inte alla använder dem på detta sätt genom att önska bort barn med kromosomavvikelser. För många föräldrar är dessa barn precis lika älskade och välkomna.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller delvis med
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller delvis med
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
Kommentar

Vi måste stoppa häxjakten på de konfessionella friskolorna.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med