Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnAnna Hallbom
PartiL
ValkretsGotland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Ingen uppfattning
Kommentar

Bör ej bekämpas, bör ej ta strid för att bevara. Vi borde hellre sträva efter kunskap istället för religion.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Förbjud allt eller inget. Att förbjuda böneutrop skickar fel signaler.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Ingen uppfattning
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Är helt emot
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Är helt emot
Kommentar

Det kan vi inte. Men vi ska såklart försöka!

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Håller helt med
Kommentar

Det är det minsta vi kan göra för personer som är i "kläm".

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Ingen uppfattning
10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är delvis emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är delvis emot
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Håller helt med
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Är helt emot
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Är helt emot
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Är helt emot
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är helt emot
18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Håller helt med
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller helt med
20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är helt emot
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är delvis emot
25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller delvis med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller helt med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Är helt emot