Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnJesper Songer
PartiKD
ValkretsVästmanland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Vi ska ha hårda krav på integration i Sverige.
Man ska kunna bestämma hurvidare man vill höra eller inte höra religiösa budskap så som böneutrop.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
Kommentar

Ja, för barn och dessa föräldrar.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Givetvis ska vi ha detta. Vi ska uppmuntra till generositet.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Självförsörjning är nog för långt borta. Men vi bör öka graden av självförsörjning till 70-75%.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Med små grupper minskar stressen för pedagogerna och barnen mår bättre då de får mer uppmärksamhet. Vi ska inte ha förskolor som endast barnförvaring.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Familjen ska själv bestämma hur man fördelar familjeförsäkringen. All kvotering bör tas bort. Däremot kan vi uppmuntra ett mer lika uttag med exempelvis bonusar som tidigare fanns.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Vi har en bra sexköpslag. Vi ska däremot hjälpa de kvinnor och män som tyvärr behöver sälja sex för att överleva.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Förenklat :
Låt barnen leka med de leksaker de vill.
Om pojkar vill leka med dockor och kvinnor med bilar så är det OK.
Vi ska inte uppmuntra till varken det ena eller det andra.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Ser ingen bra anledning till varför detta skulle behövas.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Det är en fråga om personlig tro, inget som lagstiftaren bör lägga sig i.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller delvis med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller delvis med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller delvis med
Kommentar

Det beror lite på forskningen och när ett barn kan anses överleva.
Om vi i framtiden kan rädda foster i V18 så bör vi inte tillåta mer än till V18 exempelvis. Dagens lagstiftning är dock bra som det är nu idag.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Ingen uppfattning
19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller helt med
Kommentar

Att ha denna typ av fosterdiagnostik kan avgöra mycket hur man anpassar sig till det barnet när det föds, därför anser jag att det är bra.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

Givetvis ska den det. Jerusalem har varit Israels huvudstad historiskts.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Ingen uppfattning
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Ingen uppfattning
Kommentar

Det ska inte vara konfessionella inslag inom utbildningen.
Dock på raster och utanför lektion är det helt OK.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
Kommentar

Ja, det är tradition att göra på det sättet.
Dock ska man själv kunna avgöra om man vill medverka på avslutningarna med konfesisonella inslag.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller delvis med
Kommentar

Partipolitik ska inte styra Svenska kyrkans riktning.